LEI, det står för Legal Entity Identifier och det är en global alfanumerisk kod som används av olika instanser så som banker eller andra tillsynsmyndigheter. Det för att identifiera juridiska personer som tar del av finansiella transaktioner. Det ger lite granna svaret på vad är LEI?

Kravet på LEI-kod kom att träda i kraft 2014, utformat av EMIR. Då gällde detta krav bara handel med derivat. Sedan, under början av 2018 så kom även en EU-förordning (MiFID II) som gör att alla värdepappersaffärer omfattas av kravet och därmed många fler företagare.

LEI-kodens syfte är att förbättra insynen i olika finansiella datasystem. Det ska vara enkelt att kunna ta reda på eller se vilket företag som handlar med vilka värdepapper så väl som kunna se vilka beslutsfattare som ligger bakom de olika värdepappersaffärer som dagligen görs runt om i Europa.

I Sverige är det bland annat Finansinspektionen som LEI-koden kan ta del av de uppgifter de behöver. det för att de ska kunna få en närmre insyn i transaktioner.

En kod bestående 20 tecken

En LEI-kod består av 20 tecken och den baseras på standarden ISO 17442 som utvecklats av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Varje bolag har ett unikt nummer som är till för att kunna identifiera ett företag i ett globalt finansiellt system. De olika delarna identifierar olika saker. De fyra första är det som visar vilken LOU det är som utfärdat koden. Det kommer sedan oftast två nollor, sedan 12 tecken till som är en kombination av siffror och bokstäver som är unikt för varje bolag. Sedan är de två sista ett kontrollnummer.

Vem behöver ha LEI?

Alla företag som handlar med någon form av värdepapper på den europeiska marknaden måste ha en LEI-kod. Värdepapper kan vara allt från aktier till obligationer. Detta är något som har varit obligatoriskt sedan 2018. Detta krav är något som omfattar alla handelsenheter, såväl enskilda firmor som större bolag och organisationer.

Koden behövs på grund av att olika myndigheter av olika slag ska kunna koppla samman transaktioner som sker på värdepappersmarknaden med berörda företag eller organisationer. Då kan de juridiska rapporteringsskyldigheter som finns kan upprätthålla. Det är lag på att alla bolag och organisationer som handlar med värdepapper ska rapportera sina transaktioner till ett godkänt register.

Så är det så att du har ett företag som handlar med värdepapper så måste du ha en giltig LEI-kod, som för övrigt ska uppdateras varje år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>