Ett lagerhanteringssystem är olika programvara och processer som gör det möjligt för organisationer eller företag att kontrollera och administrera lagerverksamheten, från det att varor eller material går in i ett lager tills de flyttar ut. Processen på ett lager omfattar lagerhantering, plockningsprocesser och revision.

Ett lagerhanteringssystem kan till exempel ge dig en inblick i organisationens inventering när som helst och på plats, både i en anläggning eller i transit. Det kan också hantera leveranskedjan från tillverkaren eller grossisten till lagret, sedan till en återförsäljare eller distributionscentral. Ett lagerhanteringssystem används ofta tillsammans med eller integrerad med ett transportsystem (TMS) eller annat lagerstyrningssystem.

Typer av lagerhanteringssystem

Lagerstyrningssystemen finns i olika typer och implementeringsmetoder, och typen beror vanligtvis på organisationens storlek och natur. De kan vara fristående system eller moduler i ett större ERP-system eller leveranspaket.

De kan också variera mycket i komplexitet. Vissa små organisationer kan använda en enkel serie dokumentpapper eller kalkylark, men de flesta större organisationer – från små till medelstora företag (SMB) till storföretagen – använder komplexa lagerstyrnings-programvara. Vissa lagerstyrningsorogram är utformade specifikt för organisationens storlek, och många leverantörer har versioner av lagerstyrningsprodukter som kan skalas till olika organisationsstorlekar. Vissa organisationer bygger sina egna lagerstyrningssystem från botten, men det är betydligt vanligare att implementera lagerstyrningssystem från en etablerad leverantör.

Även om ett lagerstyrningssystem är komplext och dyrt att implementera och köra, ger det organisationer fördelar som kan motivera komplexiteten och kostnaderna.

Implementering av lagerstyrningssystem kan hjälpa en organisation att minska arbetskostnaderna, förbättra flexibilitet och lyhördhet, minska felen i att plocka och leverera varor samt helt klart förbättra kundservicen. Moderna lagerhanteringssystem arbetar med realtidsdata, vilket gör att organisationen kan hantera den senaste informationen om aktiviteter som order, leveranser, kvitton och eventuell varuförflyttning.

Ett vanligt lagerstyrningssystem skapar lageroptimering och ger ofta lagermedarbetarna en överblick som gör det möjligt för dem att utföra jobbet både snabbare och bättre.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>