Det var inte bara under Hansatiden att Tyskland och Sverige stod varandra nära. Tyskland är nog Sveriges främsta handelspartner idag. Flera stora företag i Sverige har även marknadsledande positioner i Tyskland, bl a Stora Enso och Vattenfall och fört ex IKEA är Tyskland den största marknaden. Drottning Silvia har varit drottning av Sverige så länge att vi nästan glömt det, men hon kommer ju ursprungligen från Tyskland.

Så förbindelserna är på plats, men förstår vi varandra? Vi har ju trots alt olika kulturer, något som Volvo använde sig av i sin reklam: “Tired of german techno? Try some SWEDISH METAL.”  löd deras slogan, för inte så länge sedan.

Där man känner av skillnaderna är bla i affärslivet där olika möteskulturer kan ställa till det. Medan man i Sverige är måna om konsensus och ofta håller pratiga möten där alla får komma till orda, föredrar tyskarna korta, produktiva möten där deltagarna har mandat att fatta beslut på egen hand. Det kan vara bra att ha förberett sig noga och hålla sig strikt till dagens agenda, om man ska ha möten på tvärs av nationaliteterna.

Språket är viktigt

Till detta kommer språket. Kulturskillnader och olika möteskulturer kan man relativt enkelt sätta sig in i, medan språket inte kommer på plats över en natt. Vill man utnyttja de band som finns mellan våra länder och få del av den tyska marknaden, kan det vara mödan värt att få professionell hjälp med språket. Översätt tyska till svenska, så att du är säker på att du fått med alla nyanser och förstår vad som menas. Men kanske viktigare ändå är att dina svenska uppgifter översätts till tyska. Ta din hemsida t ex. ska den inge förtroende i Tyskland är det viktigt att språket är helt korrekt. Det är inte här det ska sparas om du verkligen vill lyckas söderut.

Du kan bland annat få hjälp med korrekturläsning på adhoc-translations.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>