Det blir bara viktigare och viktigare med en bra utbildning. Det är inte heller så att det räcker med att ha en bra utbildning i botten, nej du måste också fortsätta att utbilda dig för att du ska behålla din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Vilka utbildningar du bör ta och hur ofta du bör vidareutbilda dig beror på en mängd faktorer såsom vilken utbildning du har i botten, vilken bransch du verkar inom, på vilken nivå du befinner dig och vilka ambitioner du har.

Vilken utbildning och var?

Det är nu inte så lätt att alla branscher har sina specifika utbildningar som du bör ta utan det finns förstås en stor mängd utbildningar på marknaden och alla ståtar med sina fördelar och har en mängd argument för att du ska ta just deras utbildning.

Det kan med andra ord vara svårt att välja och valet blir inte alls lättare av det finns bra utbildningar också utomlands. Det är med andra ord viktigt att du lägger en hel del tid på efterforskningar innan du bestämmer dig för vilken utbildning du ska välja. Det är också viktigt att du tänker framåt – vilken typ av kompetens kommer att behövas om fem år, tio år?

Checklista vid val av utbildning

Det finns ett antal punkter att komma ihåg vid val av utbildning:

  • Hur mycket kan du spendera på din utbildning? Det finns ingen ände på vad det kan kosta
  • Behöver du ta tjänstledigt från jobbet eller kan du genomföra utbildningen på din fritid?
  • Vad krävs för att komma in på utbildningen, det kanske inte räcker med att betala för den

Finansiera din utbildning

Det finns många bra lånelösningar för den som vill utbilda sig. Många smslån är tillräckligt stora för att finansiera de vanligaste utbildningarna. Du kan läsa mer om smslån och hur du kan jämföra dem med varandra på selectbanks.se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>