Att leva med urinläckage kan vara besvärligt i många lägen, men lyckligtvis finns vissa övningar du själv kan göra för att begränsa inkontinens. En av de stora fördelarna med dessa är att du kan utföra dem själv i ditt eget hem, utan behovet av några speciella redskap.

Att uppsöka läkare för sina besvär med inkontinens kan vara ett bra alternativ om du upplever att dina problem är så pass allvarliga att de hindrar dig i livet. Det kan också vara en god idé att ta kontakt med en läkare om du misstänker att besvären kan bero på något mer allvarligt. Faktum är dock att inkontinens är ett vanligt utbrett problem som drabbar en stor skara människor i alla åldrar och att det faktiskt finns en hel del som du själv kan göra för att minska det obehag och de symptom är synonyma med inkontinens.

Ett av de vanligaste knepen som många använder sig av för att på egen hand råda bot på sina problem med inkontinens är att träna upp bäckenbotten. Övningen går ut på att du kniper med musklerna i bäckenbotten och håller detta knip i cirka fem sekunder åt gången. Övningen kan även utföras genom att du kniper så länge du orkar en- eller två gånger. Metoden kan utföras både i stående och i liggandes position och har visat sig vara till stor hjälp för människor i alla åldrar.

Ett annat beprövat knep är att få fart på blodcirkulationen. Detta ökar effekten hos knipövningar och har för många äldre människor ofta flera goda fördelar. Övningen går att utföra på många olika sätt där ett av de vanligaste är positionera kroppen liggandes på rygg för att sedan lyft på benen och hålla i knävecken med händerna upprepade gånger.

Ta gärna kontakt med en specialist för att få tips och reda ut vilka övningar som på bästa sätt kan hjälpa dig med just dina besvär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>